Just another WordPress.com site

รูปหี
ที่ทำงานรูปหีในปรวด 1ของพวกเขา เช่นเดียวกับที่ควรจะเป็นจริงสำหรับนักการเมือง วิธีการเกี่ยวกับการเป็นนักการเมืองต้องรู้ภาษาต่างประเทศ? และคนในกองทัพควรจะเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเช่นกันรูปหี ทหารจะสอนวิธีการใช้ปืนและอาวุธอื่น ๆ ทหารสามารถเรียนรู้ภาษารูปหี ต่างประเทศก่อนที่จะไปประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะต่อสู้และภาษาที่จะช่วยนำ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: