Just another WordPress.com site

Posts tagged ‘ดูหี’

สำนักงาน กศน.

ดูหี
ที่มีคุณภาพดูหี
ที่อนุญาตให้เขาจมลงสู่ลึกส่วนบุคคลของผู้ใช้สารเสพติดก่อนที่จะเพิ่มขึ้นกลับไปด้านบนของภูเขาเบสบอล — เขาเป็นมนุษย์”.เขาได้ผ่านอุโมงค์ของการเสพติดและการกลับมาของเขาเบสบอลอาชีพ เขาได้รับเป็นเวทีระดับชาติเพื่อเฉลิมฉลองการกู้คืนของเขาและขอขอบคุณพระเจ้าแผ่นดิน หนึ่งในนักข้อวิจารณ์ โทรทัศน์สรุปมันขึ้นมาดูหี
ดีที่สุด”มันเป็นคืนที่เลวร้ายที่จะเชื่อว่าไม่มีท้าว.”
หวาย Ned เป็นอนุหมอสอนศาสนาการกู้คืนที่มิลวอกีเสพติดโรงพยาบาลศูนย์เขาอเรนซ์ของผู้เขียนหมอสอนศาสนาสำหรับการ สนับสนุนยาเสพติดที่อยู่ :ดูหี

Advertisements